LLywodraethwyr

Governors

Mae arweinyddiaeth ein Corff Llywodraethu yn ran holl bwysig o'r ysgol.  Maent yn cynnig arweiniad i'r ysgol o ran ei pherfformaid ac yn cynnig cefnogaeth i reolwyr yr ysgol.  Mae'r Corff wedi ei greu gan aelodau o'r gymuned leol, o Gynghorwyr lleol, o rieni ac o staff.  

 

The leadership of our Governing Body is a vital part of our school.  They provide leadership for the school when it is evaluating its performance, and support for school managers.  The body is made up of members from the local community, local Councillors, parents and staff. 

 

Cadeirydd / Chairperson

Mrs Pat Wood

 

Is-Gadeirydd / Vice-Chairperson

Mrs. Jayne Edwards


Mr Jamie Hallett- Headteacher

Miss Heidi Jones - Non-Teaching Staff


Councillor Colin Mann  - Local Authority

Mr. Elgan Griffiths - Local Authority


Mrs. Carla Richards - Parent

Mrs. Joanne Roderick - Parent

Mrs. Rachael Evans - Parent

Mrs. Katie Roberts - Parent


Mrs. Glenda Genner- County Appointed Clerk

 

Mae'r llywodraethwyr yn cyhoeddi adroddiad blynyddol i rieni-fe'i Llywodraethwyr y wefan.  Os ydych am gysylltu gyda'r llywodraethwyr am unrhyw reswm fe gewch gopi o'r polisi perthnasol yn yr ysgol a chanllawiau sut i wneud.

 

The governing body publishes an annual report to parents which is on Governor's section of the website.  If you wish to contact the governing body for any reason please contact the school for a copy of the appropriate policy which outlines the way do proceed appropriately.