Bedwen

Blwyddyn 1  a 2

Croeso i dudalen dosbarth Bedwen /

 Welcome to Bedwen's class page

Mae 26 o ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2 brwdfrydig yn y dosbarth hwn. Miss. Lewis yw ein hathrawes a Miss H Jones yw ein cynorthwyes ddosbarth. Mae Mrs C Jones yn helpu yn y dosbarth hefyd.


There are 26 enthusiastic Year 1 and 2 pupils in this class.  Miss Lewis is our teacher, supported by Miss H Jones and sometimes Mrs C Jones.