Pwy yw Pwy? 

Our Staff

Mr Jamie Hallett

Pennaeth Gweithredol / Executive Headteacher

Ysgol Bro Sannan / 

Ysgol Gilfach Fargod

Arweinydd Diogelu / Safeguarding Lead 

Miss Rhian Lewis

Dirprwy Bennaeth Dros Dro / 

Acting Deputy Head

CADY / ALNCo

Athrawes / Teacher

 Blwyddyn 1 a 2

Swyddog Diogelu / 

Safeguarding Officer

Cydlynydd Lles/ Wellbeing Lead

Mr Huw Darch

Uwch Arweinydd / Senior Leader

Athro / Teacher Blwyddyn 6

Arweinydd Rhifedd / 

Numeracy Lead

Cwricwlwm ac Asesu

Swyddog Diogelu / 

Safeguarding Officer

Mrs Ruth Coleman

Athrawes /Teacher

Meithrin / Derbyn - 0.6

Mrs. Rachael Francis

Athrawes /Teacher

Meithrin / Derbyn - 0.4

Ms. Sian Jones

Athrawes / Teacher

Blwyddyn 3 a 4

Siarter Iaith

Mx. Carys James

Athrawes / Teacher

Blwyddyn 4 a 5

Ms. Sian Teagle

CALU / HLTA

Ysgolion Eco

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Mrs. Emma Price

Cynorthwyes Dosbarth / Teaching Assistant

Llafaredd Cynnar / 

Early Literacy

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Mrs. Jodie Williams

Cynorthwyes Dosbarth / 

Teaching Assistant 0.8

Miss Heidi Jones

Cynorthwyes Dosbarth / Teaching Assistant

 Gofalwraig / Caretaker

Mrs Cally Jones

Cynorthwyes Dosbarth / Teaching Assistant

Ymyrraethau / Interventions

Miss Kirsty Silcox

Cynorthwyes Dosbarth / Teaching Assistant

Ymyrraethau a Thrive / Interventions and Thrive

Miss Becky Elias

Cynorthwyes Dosbarth / Teaching Assistant 0.2

Mrs. Marie Bennett

Rheolwraig Swyddfa / 

Office Manager

Mrs. Vanessa Henderson

Prif Cogyddes

Chief Cook

Naomi Simmons

Cymorthydd Cegin

Kitchen Assistant 

 Elaine Watkins

Menyw Cinio / Lunch Time Supervisor

Glanhawraig / Cleaner

 Janice Burke

Menyw Cinio / 

Lunch Time Supervisor

Mrs. Michelle Jeffries

Glanhawraig / 

Cleaner