Pwy yw Pwy? 

Our Staff

Mr Jamie Hallett

Pennaeth Gweithredol / Executive Headteacher

Ysgol Bro Sannan / 

Ysgol Gilfach Fargod

Arweinydd Diogelu / Safeguarding Lead 

Swyddfa

Mrs. M Bennett

  Cynorthwy-ydd Gweinyddol/

Administrative Assistant 


Staff Derwen (Meithrin)

Miss HJones

CLU / HLTA


Mrs. J Williams

Cynorthwyes Dosbarth / 

Teaching Assistant 0.8

Staff Bedwen (Derbyn a Blwyddyn 1)

Mrs R Coleman

Athrawes /Teacher

0.6

Ms. S Jones

Athrawes / Teacher

0.4

Siarter Iaith

Mrs. E Price

Cynorthwyes Dosbarth a CPA / Teaching Assistant and PPA

Llafaredd Cynnar / 

Early Literacy

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Mrs C Jones

Cynorthwyes Dosbarth / Teaching Assistant

Ymyrraethau / Interventions

CPA/PPA

Staff Helygen (Blwyddyn 2 a 3)

Miss. N Gittings

Athrawes /Teacher

 0.6

Mrs. R Francis

Athrawes /Teacher

 0.4

Miss K Silcox

Cynorthwyes Dosbarth a CPA / Teaching Assistant and PPA

Ymyrraethau / Interventions 

Staff Celynnen (Blwyddyn 4 a 5)

Miss Rh Lewis

CADY / ALNCo

Athrawes / Teacher

Swyddog Diogelu / 

Safeguarding Officer

Cydlynydd Lles/ Wellbeing Lead

Staff Ffawydden (Blwyddyn 5 a 6)

Mr Huw Darch

Uwch Arweinydd / Senior Leader

Athro

Arweinydd Rhifedd / 

Numeracy Lead

Cwricwlwm ac Asesu

Swyddog Diogelu / 

Safeguarding Officer

Staff arall yr ysgol

N Simmons

Cymorthydd Cegin

Kitchen Assistant 

Mrs  E Watkins

Menyw Cinio / Lunch Time Supervisor

Glanhawraig / Cleaner

Mrs M Jeffries

Glanhawraig / 

Cleaner

 J Burke

Menyw Cinio / 

Lunch Time Supervisor