Presenoldeb

Attendance

Targed presenoldeb / Attendance target: 

 94%

Presenoldeb 2022-2023 / Attendance 2022-2023:  90%


Sut allwch helpu?  

Mae'r ysgol yn cydweithio'n agos a'r sir er mwyn gwella presenoldeb.  Rydym yn defnyddio prosiect "Callio" i geisio sicrhau bod presenoldeb pob plentyn yn yr ysgol yn 94% neu yn fwy.

Mae'r dosbarth sydd a'r presenoldeb uchaf yn derbyn gwobr pob wythnos!


How can you help?

The school is working closely with the local authority to improve attendance.  We are currently using the "Callio" ("Wise Up!) project in order to ensure that every child's attendance is 94% or higher.

The class with the best attendance will receive a prize every week!