Llythrennedd  

Literacy

DarllenCo

Cofiwch fod DarllenCo www.darllenco.wales/login/ ar gael i ddarllen a chlywed storiâu tra eich bod chi yn y tŷ. Defnyddiwch eich e-bost ysgol a'r cyfrinair ydy BroSannan23

Remember that DarllenCo www.darllenco.wales/login/ is available at home to read Welsh books and also listen to stories being read.  Use your school e-mail and password is BroSannan23