Ffawydden - 

Blwyddyn 6

Croeso i dudalen dosbarth Ffawydden /

 Welcome to Ffawydden's class page

Mae 22 o ddisgyblion Blwyddyn 6 brwdfrydig yn y dosbarth hwn. Mr. Darch yw ein hathro a Miss Silcox yw ein cynorthwyes ddosbarth. 


There are 22 enthusiastic Year 6 pupils in this class.  Mr. Darch is our teacher, supported by Miss Silcox. 

Ffawydden - Cyflwyniad Rhieni