Newyddion

News

Gorffennaf 2023 / July2023

Roedd angen dweud hwyl fawr i nifer o staff heddiw, yn enwedig Mrs Young, ein Ddirprwy Brifathrawes! 😪


We had to say farewell to a number of staff today, especially our Deputy Head Mrs Lisa Young! 😪

Mehefin 2023 / June 2023

Newyddion ardderchog wrth i Miss Silcox ennill Cynorthwyydd Addysg De Cymru y Flwyddyn. Llawn haeddiant!🎉


Fantastic news as Miss Silcox won South Wales Educational Awards Teaching Assistant of the Year! Incredibly well deserved! 🎉

Mai 2023 / May 2023

Cyhoeddi gwaith gwych plant yr ysgol efo'r banc bwyd eleni!


Publicising the great work of our pupils with the food bank this year

Hydref 2022 / October 2022

Da iawn Mrs Coleman a Mr Darch am redeg hanner marathon Caerdydd dros elusen British Heart Foundation.


Well done Mrs Coleman and Mr Darch for running the Cardiff Half Marathon to raise money for the British Heart Foundation.