Clwb Brecwast

Breakfast Club

Mae clwb brecwast yr ysgol yn rhedeg o 8yb tan 8.30yb pob dydd. Mae angen cofrestru lle i'ch plentyn. Gwnewch hynny wrth llenwi'r ffurflen clwb brecwast. Mae'r clwb brecwast yn cael ei rhedeg gan y Sir, nid yr ysgol.


Breakfast club runs from 8am to 8.30am every day.  You need to register your child, and this can be done by filling in the breakfast club form.  Breakfast club is run by the Local Authority, not the school.

Breakfast club application form.docx