Derwen - 

Meithrin / Derbyn

Croeso i dudalen dosbarth Derwen /

 Welcome to Derwen's class page

Mae 30 o ddisgyblion Meithrin / Derbyn brwdfrydig yn y dosbarth hwn. Mrs. Coleman a Mrs Francis yw ein hathrawon a Mrs. Price a Mrs. Williams yw cynorthwyon y dosbarth.  Mae Miss Elias mewn ar ddydd Mawrth yn lle Mrs. Williams. 

There are 30 enthusiastic Nursery / Reception children in this class.  Mrs. Coleman and Mrs. Francis are our teachers supported by Mrs. Price and Mrs. Williams.  Miss Elias supports us on Tuesday's instead of Mrs. Williams. 

DERWEN Templed Cyflwyniad Noson Agored i Rieni