Helygen - 

Blwyddyn 3 a 4

Croeso i dudalen dosbarth Helygen/

 Welcome to Helygen's class page

Mae 24 o ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 brwdfrydig yn y dosbarth hwn. Ms. Jones yw ein hathrawes a weithiau mae Ms. Teagle yn helpu ni yn y dosbarth.


There are 24 enthusiastic Year 3 and 4 pupils in this class.  Ms. Jones is our teacher, supported sometimes by Ms. Teagle

Helygen - Cyflwyniad Rhieni