Dosbarthiadau

Classes

Meithrin / Derbyn

Derwen

Blwyddyn 1 a 2

Bedwen

Blwyddyn 3 a 4

Helygen

Blwyddyn 4 a 5

Celynnen

Blwyddyn 6

Ffawydden