Celynnen

Blwyddyn 4 a 5

Croeso i dudalen dosbarth Celynnen's /

 Welcome to Celynnen's class page

Mae 29 o ddisgyblion Blwyddyn 4 a 5 brwdfrydig yn y dosbarth hwn. Mx. James yw ein hathrawes a weithiau mae Ms. Teagle yn helpu ni yn y dosbarth. 


There are 29 enthusiastic Year 4 and 5 pupils in this class.  Mx. James is our teacher, supported sometimes by Ms. Teagle

Celynnen - Cyflwyniad Rhieni