Cinio Ysgol

School Lunch

Gall pob plentyn yn yr ysgol derbyn prydau ysgol am ddim o Fedi 2023!

Every child in school is able to have free school lunch, starting September 2023.

MENU.pdf

Bwydlen 3 wythnos

3 week menu